Ocenenia za aktivity ŠVOUČ                               

Celoštátna rada maďarskej ŠVOUČ aj tento rok ocenila prácu vybraných vyso­koškolských učiteľov a vedeckých pra­cov­níkov Zlatou medailou za ich zásluhy v podpore talentovaných študentov a v organizačno-motivačných aktivitách.

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 24. novembra 2021 v slávnostnej sále Maďarskej akadémie vied v Budapešti.

Táto prestížna cena sa udeľuje od roku 1997 tým, ktorí sa aspoň desať rokov aktívne zapájajú do súťaže ŠVOUČ ako konzultanti úspešných prác, členovia komisií alebo organizátori jednotlivých kôl tohto významného podujatia s vyše 70 ročnou tradíciou v MR. Na základe rozhodnutia odborových komisií a predsedníctva medaila bola udelená 57 pedagógom-vedcom.

Medzi ocenenými boli aj dvaja pracovníci Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre, Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. a prof. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. Gratulujeme im!

Mester_01.jpg

 

Mester_02.jpg

Autor: Doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
Fotografia: Ábel Farkass

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon