Soft-skills a seba­rozvoj v ces­tov­nom ruchu

Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre organizovala dňa 9.11.2022 od­bor­ný seminár pre študentov ako i pre odbornú verejnosť.


Nosnou témou se­mi­ná­ra boli tzv. mäkké zručnosti a ich podstata a uplatnenie v sektoroch cestovného ruchu. Na podujatí prednášali odborníci z oblasti cestovného ruchu, ktorí poukázali na potrebu komplexného rozvoja osobnosti pre lepšie zvládanie rôznych životných situácií ako i kvôli uplatneniu sa v odbornej praxi. Svojimi prezentáciami vystúpili: Zuzana Palenčíková (Národná koordinátorka európskej Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda), Radoslav Hoppej (Zakladateľ cestovateľského blogu „Nie je túra bez Štúra), Štefan Gálik (Hotelový manažér), Adorján Illés (cestovateľ, motivačný speaker). Odborný seminár sa uskutočnil v rámci Týždňa vedy a techniky 2022 a vďaka programu Erasmus+ 2021-2-CZ01-KA210-VET-000049509 The Framework for FrontOffice Employees Development.

SOFT SKILLS KCR SK

Soft Skills 01

Soft Skills 02

Soft Skills 03

Soft Skills 04

Soft Skills 05

Soft Skills 06

Text a foto: Ing. Norbert Beták, PhD., Mgr. Zoltán Decsi

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon