Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Vplyv pandémie COVID-19 na životný štýl detí

Dňa 10.11.2022 sa uskutočnila pred­náš­ka na ÚVP FSŠ UKF v Nitre na tému Vplyv pandémie COVID-19 na životný štýl detí.Prednáška mala upozorniť na dôsledky pandémie na životný štýl našich detí vrátanie stravovacích, pohybových a spánkových zvyklostí.

Vychádzala z výsledkov výskumu uskutočneného v rokoch 2020-2021, v ktorom bol porovnaný životný štýl detí pred pandémiou a počas pandémie. Po prednáške sa uskutočnila diskusia, kde študenti hodnotili vlastné skúsenosti z pandémie ako aj sa snažili vysvetliť niektoré negatívne dopady pandémie ako sú zvýšená konzumácia sladkostí a slaných pokrmov, nedostatok spánku a pohybovej aktivity vedúce k priemernému nárastu hmotnosti o 0,9 kg. V našom výskume chceme pokračovať ďalej, aby sme zachytili dlhodobejší dopad pandémie na život našich detí.

Vplyv pandeme na zivotny styl deti 01

Vplyv pandeme na zivotny styl deti 02

Vplyv pandeme na zivotny styl deti 03

Fotografie: Zoltán Decsi
Autor: Tünde Juríková

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon