Študenti na fes­ti­va­le PRIX EX AEQUO                     

Študenti št. programu Stredoeurópske areálové štúdiá navštívili 10. novembra 2022 medzinárodný festival rozhla­sových hier pre deti a mládež PRIX EX AEQUO v Bratislave.
 
 

14. ročník festivalu PRIX EX AEQUO, ktorý organizuje Rozhlas a televízia Slovenska, sa konal od  8.  do 11. novembra 2022 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. V tomto roku súťažili rozhlasové hry z 15 krajín. Návštevníci festivalu si ich mohli vypočuť v pôvodnom jazyku s premietanými anglickými titulkami. Hry súťažili v dvoch kategóriách: rozhlasová rozprávková hra a rozhlasová hra pre mládež.

Naši študenti mali možnosť si vypočuť rozhlasové hry z 1. kategórie. Najprv krátku slovinskú hru Hrdinská rozprávka (Junaška pravljica), potom nasledovali prvé dve časti švajčiarskej hry Capkove kopýtko a havranovo krídlo (Bockfuess und Rabeflügel). Vypočuli si aj prvú časť litovskej folklórnej rozprávkovej hry Sestra (Sesuo). Po týchto hrách nasledovala prednáška o histórii festivalu s dramaturgičkou Odboru literárno-dramatickej výroby Beatou Panákovou a s prezidentkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBBY Timoteou Vráblovou. Po prednáške si naši študenti mali možnosť vypočuť aj írsku hru Cisárove nové háby (The Emperor´s New Duds) a taliansku hru O čajke a kocúrovi, ktorý ju naučil lietať (Storia di una gabbianella e del gatto che le insignó a volare).

Na tejto zmysluplnej exkurzii mali študenti možnosť nahliadnuť do jedinečného sveta rozhlasovej dramatickej tvorby, obohatili sa o nové skúsenosti a poznatky.

Prix Ex Aequo 2022 01

Prix Ex Aequo 2022 02

Prix Ex Aequo 2022 03

Prix Ex Aequo 2022 04

Text: Réka Antalová, študentka 3. ročníka SAS
Foto: Mgr. art. Štefan Timko, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon