Neformálny večer cestoruchárov                      

Dňa 26. ok­tób­ra 2022 sa v penzióne ARTin uskutočnilo prvé neformálne stretnutie vyučujúcich a študentov Katedry cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF.
 
 

Počas tohto neformálneho podujatia mali pedagógovia a študenti možnosť spoznať sa v priateľskej atmosfére mimo učebnice. Okrem neformálnej diskusie sa konali rôzne teambuildingové aktivity, ako napríklad ochutnávka vína, kvízy a mnoho ďalšieho.  Hlavnými organizátormi podujatia boli študenti piatého ročníka študijného programu Manažment regionálneho cestovného ruchu. Kvalitu podujatia pozitívne hodnotili vyučujúci aj študenti a dúfame, že budúci rok budú študenti končiacich ročníkov s rovnakým alebo ešte s väčším nadšením organizovať ďalšiu Katedrovicu.

Katedrovica 01

Katedrovica 02

Katedrovica 03

Katedrovica 04

Katedrovica 05

Katedrovica 06

Katedrovica 07

Katedrovica 08

Katedrovica 09

Organizátorom ďakujeme za organizáciu, a účastníkom za účasť.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon