Konferencia Slobodní študenti #forever v Seredi

Študenti št. programu Stredoeurópske areálové štúdiá sa zúčastnili trojdňovej konferencie Slobodní študenti #forever v Múzeu holokaustu v Seredi, ktorú organizovalo občianske združenie Post Bellum.

Táto multižánrová medzinárodná vzdelávacia konferencia pre študentov a študentky univerzít, pedagógov a pedagogičky, čerstvých absolventov a absolventky vznikla v rámci projektu History Defines Our Future. Študenti a ich vyučujúci mali prvý deň možnosť zažiť komentovanú prehliadku Múzea holokaustu v Seredi v slovenskom a anglickom jazyku. Potom nasledovalo slávnostné otvorenie konferencie a premietanie dokumentárneho filmu Identita ES.

V nasledujúcich dvoch dňoch mali možnosť vzdelávať sa s lektormi nielen zo Slovenska, ale aj z Nórska a Izraela. Naši študenti a pedagógovia sa zúčastnili na audiovizuálnom workshope v bloku umenia. Tvorili pod vedením lektorky Ivany Laučíkovej. Študenti si mohli vyskúšať filmovú tvorbu. Výsledkom tejto spolupráce sa stal krátky film o uväznení Miriam Kamy. Pedagógovia vypracovali vyučovací plán na vzdelávanie študentov základných a stredných škôl s využitím krátkeho filmu na tematiku vojny. Zúčastnili sa aj na premietaní krátkych filmov OUR SPACE IN TIME: Jewish Short Films from the V4 Countries a diskusie s režisérkou slovenského filmu Milosť Ivanou Laučíkovou.

Konferencia bola veľmi užitočná z tohto hľadiska, že účastníci si mohli vyskúšať mnoho nových vedomostí v praxi. Mali možnosť podrobnejšie sa zoznámiť s históriou pracovného a koncentračného tábora v Seredi a s históriou židovstva počas 2. svetovej vojny.

Sered1

Sered2

Sered3

Sered4

Sered5

Video

Text: Réka Antalová

Foto: Anhelina Rachkovska

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon