Dni maďarskej kultúry                               

Dňa 1. decembra 2022 sa uskutočnilo podujatie, ktoré organizovala Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre.
Zaujímavého podujatia sa zúčastnili študenti št. programu Stredoeurópske areálové štúdiá, ale aj žiaci z iných škôl. Do centra pozornosti sa dostala maďarská kultúra, zvyky, tradície, história či literatúra.

Návštevníci si mohli vychutnať kulinárske dobroty a venovať pozornosť aj vystaveným maďarským krojom, ktoré knižnica zabezpečila z rôznych maďarských obcí Slovenska.

Podujatie otvorila vedúca Oddelenia knižnično-informačných služieb pani Ľudmila Hlavatá oblečená v originálnych šatách, reprezentujúcich maďarskú kultúru. Predstavila program podujatia, ktorý sa začal prednáškou o maďarskej menšine na území Slovenska po 2. svetovej vojne. Prednášajúcim bol interný doktorand Marián Maršálek z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Potom nasledovalo vystúpenie detského folklórneho súboru z Veľkého Kýra. Malé deti plné nadšenia a vášne nám krásne zatancovali v typických maďarských krojoch.

Na záver tohto podujatia sa uskutočnila prednáška Viktórie Gergelyovej z Katedry cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Jej prednáška prebiehala interaktívnym spôsobom a ako tému si zvolila ženskosť v literatúre. Vďaka tejto prezentácii sme si mohli všimnúť, že ženy ako spisovateľky dostávajú málo priestoru v literatúre, pričom dokážu písať rovnako zaujímavo a upútať pozornosť čitateľov ako mužskí autori. Vďaka prednáške sme si uvedomili dôležitosť ženských osobností nielen v literatúre, ale aj v iných oblastiach, pretože si zaslúžia rovnaké uznanie ako muži. Knihy od prezentovaných autoriek by mali slúžiť aj ako istá motivácia pre čitateľov, aby sa zamerali nielen na zobrazenie mužských postáv, ale aj ženských postáv, keďže práve ony sú tie, ktoré dokážu úprimne vyjadriť svoje vnútro, city. Tým by sa mohli stať určitým idolom a pomôcť iným ženám, ktoré zápasia s niečím nepríjemným a dokázali poraziť svojich démonov.

DMK1

DMK2

DMK3

DMK4

DMK5

Text: Bc. Noémi Lelkes

Foto: doc. Ján Gallik a Dr. Lenka Tkáč-Zabáková

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon