Prezentácia knihy A szalamandra mo­so­lya v Nitre             

Pri príležitosti mesiaca knihy dňa 15. marca 2023 sa konala prezentácia knihy A szalamandra mosolya (Úsmev salamandra) od autorky Anikó N. Tóth organizované miestnym mládežníckym klubom JUGYIK


Odľahlý džezový bar v Nitre bol plný študentov, ktorí so záujmom počúvali rozhovor autorky s Friderikou Bónovou. Anikó N. Tóth si pre nás zaspomínala na svoj trpký maturitný ročník v Banskej Štiavnici (ktorý je aj dejiskom knihy), a ako sa zmenil jej vzťah k mestu počas starostlivého zbierania materiálu. Kniha je výsledkom výzvy na predkladanie návrhov. Román sa skladá z niekoľkých samostatných celkov a predstavuje multikultúrne mesto z pohľadu rôznych žien. Fiktívne životné príbehy dám z rôznych spoločenských vrstiev a období nás prevedú ikonickými miestami Štiavnice.

Počas priateľskej diskusie sme dostali vysvetlenie zdanlivo nezvyčajného, ale zmysluplného výberu názvu, totožnosti ženskej postavy na obale, mohli sme si vypočuť aj o tvorivom procese a zážitkoch získaných pri zhromažďovaní materiálu.

Rozhovor s Anikó N. Tóth nám dokázal, že sa oplatí čítať diela našich súčasných spisovateľov. Hovoria, že už všetko bolo napísané, ale to je nepravdivé.

A szalamandra mosolya 01

A szalamandra mosolya 02

Natália Szűcsová, študijný program: maďarsko - slovenský bilingválny mediátor, 2. roč.
Foto: Eszter Gál

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon