Ildikó Vančo bola vymenovaná za profesorku

V predvečer Dňa učiteľov, 24. mar­ca 2023, odovzdala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci v Bratislave menovacie dekréty tridsiatim šiestim novým profesorom.


Vo svojom príhovore sa im poďakovala za ich vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť, ako aj za angažovanosť v prospech mladých ľudí.

Zdôraznila zodpovednosť profesorov za zachovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a posilňovanie jeho spoločenského statusu rozvíjaním kritického a tvorivého myslenia.

Počas slávnostného aktu prezidentka vymenovala za profesorku aj habil. dr. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., jazykovedkyňu zaoberajúcu sa problematikou menšinového školstva, maďarským jazykom ako menšinovým jazykom na Slovensku, problematikou bilingvizmu a porozumenia textu. Okrem významnej publikačnej a pedagogickej činnosti je aj vynikajúcou organizátorkou vedeckého a spoločenského diania, čím prispieva k vysokej kvalite nielen Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, ale aj celej Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre..

Vanco Ildiko professzor 01

Vanco Ildiko professzor 02

Autor: Gabriela Petres Csizmadia 
Foto: FB Zuzana ČaputováFB Oddelenie kulturológie

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon