Prihláste sa na Erasmus+ mo­bi­litu v AR 2023/2024

UKF vyhlásila novú výzvu na aka­demický rok 2023/2024. Pozrite si možnosti pre študentov aj zamestnancov.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon