Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

II. Stretnutie maďar­ských ekonómov na Slovensku v Nitre

Hlavnou témou II. stretnutia maďarských ekonómov na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. mája 2023 bola "Úloha samospráv v udržateľnom rozvoji cestovného ruchu".Táto téma je pre ekonómov a odborníkov v oblasti cestovného ruchu mimoriadne dôležitá vzhľadom na rastúci globálny dopyt po udržateľnosti a kľúčovú úlohu samospráv v cestovnom ruchu.

Miesto konania stretnutia, Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, poskytlo odborníkom ideálne prostredie na prehĺbenie vedomostí a výmenu skúseností. Účastníci zastupovali širokú škálu odborníkov z akademickej obce ako aj z oblasti cestovného ruchu, financií, hospodárskej politiky, manažmentu a prieskumu trhu. Benefitom stretnutia bolo,  že sa spojili odlišné perspektívy a všestranné odborné znalosti.

Pre účastníkov bolo podujatie príležitosťou na nadviazanie profesionálnych kontaktov a konzultácie s odborníkmi z iných oblastí, čo im umožnilo získať nové perspektívy a prístupy.

Kozgazdasz 01

Kozgazdasz 02

Kozgazdasz 03

Kozgazdasz 04

Kozgazdasz 05

Kozgazdasz 06

Kozgazdasz 07

Text: Mgr. Viktória Gergelyová, PhD., Ing. Norbert Beták, PhD.
Foto: Illia Myraievskyi

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon