Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Popularizačné prednášky na stredných školách

V priebehu akademického roka 2022/2023 Katedra cestovného ruchu, Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre usporiadala sériu popularizačných prednášok pre študentov stredných škôl a ich pedagógov.

 Tieto zaujímavé prednášky sa konali na Strednej odbornej škole v Novom Meste nad Váhom, Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch a na Obchodnej akadémii v Šuranoch.

Cieľom týchto prednášok bolo predstaviť Fakultu stredoeurópskych štúdií vrátane jej jednotlivých katedier, ústavov, ich histórie, zamerania a bohatej škály aktivít. Prednášajúci zároveň poukázal na vedeckovýskumnú činnosť v oblasti cestovného ruchu a možnosti štúdia, ktoré ponúka Katedra cestovného ruchu pre záujemcov o štúdium.

Stredobodom týchto prednášok boli fascinujúce cestovateľské zážitky a expedície Dr. Jána Veselovského v Afrike a Latinskej Amerike, konkrétne v Tanzánii, Kube a Bolívii. Dr. Veselovský nadšene poskytol geografické informácie o týchto krajinách, osvetlil ich históriu, vyzdvihol atrakcie pre turistov, predstavil ich gastronómiu a špecifické rysy. Študenti prejavili značný záujem o tieto pútavé cestovateľské príbehy, ako aj o možnosti štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií.

Popularizacne prednasky 01

RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon