Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Aktívna spolupráca s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave

Dňa 13. 6. 2023 navštívil Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre pán veľvyslanec ČR na Slovensku JUDr. Rudolf Jindrák spoločne s Mgr. Zuzanou Markovou (Politické a ob­chodno-ekonomické oddelenie Veľvyslanectva ČR v Bratislave).

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon