Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Zastúpenie Fakulty stredoeurópskych štúdií v Európskom hlavnom meste kultúry

V dňoch 21. – 24. júna 2023 sa uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Súčasnosť a budúcnosť identity zakorenenej v minulosti“.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon