IX. konferencia vysokých škôl Karpatskej kotliny

V júli 2023 sa opäť konala Letná univerzita Karpatskej kotliny, ktorú organizovala Univerzita Eötvösa Loránda.
Hlavným cieľom letnej školy bolo poskytnúť priestor na stretnutie maďarsky hovoriacich vysokoškolských študentov a pedagógov z Karpatskej kotliny, ktorý prispeje k ich odbornému rastu.

Tento rok som sa na tomto podujatí zúčastnila po prvýkrát. Ako členka Márton Áron Szakkollégium ELTE som mala možnosť prezentovať výsledky svojho výskumu realizovaného v uplynulom roku na jednom z humanitných zasadnutí IX. sekcie Karpatskej kotliny Szakkollégiumi Konferenz. Svoju prácu som konzultovala s doc. Mgr. M. Štefánikom a bola zameraná na porovnanie leteckej terminológie a žargónu v angličtine a maďarčine, pričom som analyzovala aj ich používanie prostredníctvom duálu vo filme Top Gun.

Počas zasadnutí aj mimo nich som sa mohla oveľa lepšie zoznámiť s mladými kolegami z výskumu, ktorých som už poznala zo seminárov, a mala som možnosť nadviazať nové kontakty. Bolo veľmi zaujímavé odborne sa ponoriť do tém, na ktorých pracovali a ktoré boli v každom prípade jedinečné. Okrem odborného programu sme sa mohli venovať aj rôznym voľnočasovým aktivitám, ktoré tím ešte viac zblížili, keď sme sa prechádzali ulicami Budapešti a Vyšehradu.

Letná univerzita aj konferencia sú pre mňa fantastickými zážitkami, a keď som sa minulý rok rozhodla spojiť svoju lásku k filmu i prekladu, netušila som, koľko mi tento týždeň dá po profesionálnej aj osobnej stránke.

IX karpat medencei szakkoleégiumi konferencia 01

IX karpat medencei szakkoleégiumi konferencia 02

Friderika Bóna

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem