COVID-19 Informačný servis

Oznamujeme Vám, že v súvislosti s pandémiou COVID – 19 na FSŠ UKF v Nitre bude poskytovať informačný servis:

- študentom: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., prodekan –

- zamestnancom: Ing. Marieta Balková, tajomníčka -

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon