Fordító- és tolmácsképzés (BA.): magyar nyelv és kultúra szakpárosításban

A képzés a fordítás és tolmácsolás széleskörű elméleti ismereteinek megszerzését teszi lehetővé. A hallgató elsajátítja a mű - és szakfordításhoz, valamint a konszekutív és szimultán tolmácsoláshoz nélkülözhetetlen módszereket, eljárásokat és stratégiákat. A program biztosítja a nyelvi kompetenciák széleskörű bővítését, az oktatott nyelvek gyakorlati elsajátítását, a különböző stílusokban (szépirodalmi, szaknyelvi, publicisztikai, beszélt és írott stb.) az adekvát nyelvi eszközök alkalmazását. A magyar nyelv és kultúra tanulmányi program párosítható angol nyelvvel és kultúrával, vagy német nyelvvel és kultúrával, szlovák nyelvvel és kultúrával, illetve spanyol nyelvvel és kultúrával.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853