Magyar nyelv és irodalom szakpárosításban (tanári szak)

A tanulmányi program során a hallgató megismeri a mai magyar nyelv és nyelvhasználat sajátosságait, a magyar nyelv történetét, megismeri anyanyelvének változatgazdagságát és a nyelvi kontaktusok következményeit. Irodalomból irodalomelméleti és magyar - , valamint világirodalmi ismeretekre tesz szert, ezenkívül elsajátítja az irodalomkritika és műelemzés módszereit is. A tantárgy - pedagógián belül pedig megszerzi azokat a készségeket és jártasságokat, melyek lehetővé teszik a nyelv - és irodalomtudományban elsajátított ismereteknek az iskolai gyakorlatban való alkalmazását. Végzős hallgatóink szaktudásukat a tanári pályán kívül kulturális és művészeti tevékenységben is kamatoztathatják.

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853