Közép-európai areális tanulmányok

A közép-európai areális tanulmányok program a közép-európai régió kultúrák közti kapcsolatainak kérdéseire összpontosít. A program kulturális antropológiai kérdésekkel, az emberi társadalom és kultúra összefüggéseivel, a nemzetiségi kultúrák vizsgálatával foglalkozik. Felveti az etnikailag heterogén területek együttélésének problémáit közép-európai kontextusban, s érinti a kultúrák és etnikumok találkozásának, együttélésének alapelveit. Az egyes tantárgyak a tanulmányi program alapvető céljainak vannak alárendelve: a közép-európai nemzetiségek kultúrájának megismerése, komparatív vizsgálatok elvégzése, valamint szociokulturális összefüggések felismerésére, kulturális alkotó tevékenység folytatására alkalmas szakemberek képzése. A terület etnikai sokszínűségére való tekintettel középpontban a V4 tagállamai kultúrájának és nyelveinek kutatása áll: bohemisztika, hungarológia, szlovakisztika és polonisztika. Ezzel párhuzamosan a cseh, szlovák, lengyel és magyar nyelv elsajátítására is mód nyílik.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853