Közép-európai areális tanulmányok

A közép-európai areális tanulmányok program a közép-európai régió kultúrák közti kapcsolatainak kérdéseire összpontosít. A program kulturális antropológiai kérdésekkel, az emberi társadalom és kultúra összefüggéseivel, a nemzetiségi kultúrák vizsgálatával foglalkozik. Felveti az etnikailag heterogén területek együttélésének problémáit közép-európai kontextusban, s érinti a kultúrák és etnikumok találkozásának, együttélésének alapelveit. Az egyes tantárgyak a tanulmányi program alapvető céljainak vannak alárendelve: a közép-európai nemzetiségek kultúrájának megismerése, komparatív vizsgálatok elvégzése, valamint szociokulturális összefüggések felismerésére, kulturális alkotó tevékenység folytatására alkalmas szakemberek képzése. A terület etnikai sokszínűségére való tekintettel középpontban a V4 tagállamai kultúrájának és nyelveinek kutatása áll: bohemisztika, hungarológia, szlovakisztika és polonisztika. Ezzel párhuzamosan a cseh, szlovák, lengyel és magyar nyelv elsajátítására is mód nyílik.

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853