Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Dodatočné prijímacie konanie

 

Magisterské štúdium

Bakalárske štúdium

Úradné hodiny ŠO - leto 2018

Oznam

Študijného oddelenia

Úradné hodiny:

od 9. júla 2018 – do 17. augusta 2018

pondelok - štvrtok od 09.00 - do 11.00 hod

Počas čerpania dovolenky bude študijné oddelenie zatvorené:

od 23. júla 2018 do 3. augusta 2018

V piatok úradné hodiny nie sú.

Študijné oddelenie FSŠ

Dodatočné prijímacie konanie

 

 

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018 v nasledovnom rozsahu:

 

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Predškolská a elementárna pedagogika

Stredoeurópske areálové štúdiá

 

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v dvojpredmetovej kombinácii (hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

 

Prihlášky prijímame v elektronickej alebo tlačenej forme. Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

 

 

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

                Dekanka FSŠ

Dekanské voľno 03.04.2018

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dr.habil. Žofia Bárcziová, PhD. pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľuje

dňa 3. apríla 2018

dekanské voľno študentom Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.

Rektorské voľno 09.04.2018

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

pri príležitosti zasadnutia Akademickej obce UKF v Nitre udeľuje

dňa 9. apríla 2018 v čase od 9:15 do 12:30 hod.

rektorské voľno študentom a zamestnancom UKF v Nitre.

Víťazi fakultnej súťaže „Cestou – necestou po strednej Európe“

Na základe hlasovania 6-člennej odbornej komisie a študentov sa víťazmi fotosúťaže stávajú:


1.miesto v sekcii Príroda a vidiek: Michaela Hrončeková (odbor štúdia: Stredoeurópske areálové štúdiá)

1.    miesto v sekcii Metropoly a mestá: Natália Vargová (odbor štúdia: Regionálny cestovný ruch)

1.miesto v sekcii Ľudia a kultúra: Viktória Malá (odbor štúdia: Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a chémie)


Víťazi spomedzi hlasujúcich: Zsófia Bugárová (odbor štúdia: Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským) a Noemi Horváthová (odbor štúdia: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským)


Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže!


N.E.Z.A.B.U.D.N.I.T.E.:


Zajtra (15. 11. 2017) o 12:30 hod. sa uskutoční slávnostné odovzdanie cien všetkým víťazom (aj zo sekcií, aj spomedzi hlasujúcich) v dekanátnej zasadačke na druhom poschodí.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem