Úradné hodiny ŠO - leto 2018

Oznam

Študijného oddelenia

Úradné hodiny:

od 9. júla 2018 – do 17. augusta 2018

pondelok - štvrtok od 09.00 - do 11.00 hod

Počas čerpania dovolenky bude študijné oddelenie zatvorené:

od 23. júla 2018 do 3. augusta 2018

V piatok úradné hodiny nie sú.

Študijné oddelenie FSŠ

Dodatočné prijímacie konanie

 

 

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018 v nasledovnom rozsahu:

 

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Predškolská a elementárna pedagogika

Stredoeurópske areálové štúdiá

 

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v dvojpredmetovej kombinácii (hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

 

Prihlášky prijímame v elektronickej alebo tlačenej forme. Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

 

 

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

                Dekanka FSŠ

Dekanské voľno 03.04.2018

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dr.habil. Žofia Bárcziová, PhD. pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľuje

dňa 3. apríla 2018

dekanské voľno študentom Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.

Rektorské voľno 09.04.2018

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

pri príležitosti zasadnutia Akademickej obce UKF v Nitre udeľuje

dňa 9. apríla 2018 v čase od 9:15 do 12:30 hod.

rektorské voľno študentom a zamestnancom UKF v Nitre.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem