Dodatočné prijímacie konanie

Kategória:
Kategória (sk-sk)
Dátum:
2018-08-15 21:00

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018 v nasledovnom rozsahu:

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Predškolská a elementárna pedagogika

Stredoeurópske areálové štúdiá

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v dvojpredmetovej kombinácii (hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

Prihlášky prijímame v elektronickej alebo tlačenej forme. Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

 Dekanka FSŠ

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-08-15 21:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon