Katedra cestovného ruchu

 nbetak


Ing. Norbert Beták, PhD.
tel. 00421/37/6408 837
e-mail: 
kancelária č. 208
Dražovská 4, 949 01 Nitra
http://www.kcr.fss.ukf.sk

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon