Vedenie fakulty

Vedenie fakulty

 

 

 d Barczi

dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií

 

 

 22

RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie

 

 

Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

 

 

 4

doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Prodekanka pre vedu a výskum

 

 mbalkova

Ing. Marieta Balková
Tajomníčka fakulty

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon