Online odborné prednášky PhDr. Lenky Tkáč-Zabákovej, PhD. na tému Cultural Image og the V4 - its creation andd (re)shaping

Kategória:
Kategória (sk-sk)
Dátum:
2021-04-29 13:00

Cultural image of the V4 its creation

Online prednáška bude prebiehať na linku:
https://meet.ukf.sk/NUD_v_USJK_FSS_UKF

 
 

Všetky termíny:

  • 2021-04-29 13:00
  • 2021-04-26 11:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon