Dôležité termíny

Termíny podania prihlášky na štúdium v 2020/2021

  • Bc. štúdium: do 31. 3. 2020
  • Mgr. štúdium: do 30. 4. 2020
  • PhD. štúdium do 31. 5. 2020

Prijímacie skúšky:

  • bakalárske štúdium: 8. - 19. 6. 2020
  • magisterské štúdium: 8. - 12. 6. 2020
  • doktorandské štúdium: posledný júnový a prvý júlový týždeň 2020

 

Deň otvorených dverí:13. 2. 2019

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon