Dôležité termíny

Termíny podania prihlášky na štúdium v 2019/2020

  • Bc. štúdium: do 31. 3. 2019
  • Mgr. štúdium: do 30. 4. 2019
  • PhD. štúdium do 31. 5. 2019

Prijímacie skúšky:

  • bakalárske štúdium: 10. - 14. 6. 2019
  • magisterské štúdium: 10. - 14. 6. 2019
  • doktorandské štúdium: posledný júnový a prvý júlový týždeň 2019

 

Deň otvorených dverí: 21. 2. 2019

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon