Dôležité termíny

Termíny podania prihlášky na štúdium v 2024/2025

1. kolo

  • Bc. štúdium: do 31. 3. 2024
  • Mgr. štúdium: do 30. 4. 2024
  • PhD. štúdium do 31. 5. 2024

 

2. kolo

  • Bakalárske a magisterské štúdium: do 15. 8. 2024

 

Prijímacie skúšky:

  • bakalárske štúdium: 10. - 14. 6. 2024
  • magisterské štúdium: 10. - 14. 6. 2024
  • doktorandské štúdium: 24. 6. – 4. 7. 2024
 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853