Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Dôležité termíny

Termíny podania prihlášky na štúdium v 2022/2023

  • Bc. štúdium: do 31. 3. 2022
  • Mgr. štúdium: do 30. 4. 2022
  • PhD. štúdium do 31. 5. 2022

Prijímacie skúšky:

  • bakalárske štúdium: 6. - 10. 6. 2022
  • magisterské štúdium: 6. - 10. 6. 2022
  • doktorandské štúdium: posledný júnový a prvý júlový týždeň 2022

2. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022: do 15. augusta 2021

Deň otvorených dverí: 27. 11. 2021

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon