Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Dôležité termíny

Termíny podania prihlášky na štúdium v 2023/2024

1. kolo

  • Bc. štúdium: do 31. 3. 2023
  • Mgr. štúdium: do 30. 4. 2023
  • PhD. štúdium do 31. 5. 2023

 

2. kolo

  • Bakalárske a magisterské štúdium: do 15. 8. 2023

 

Prijímacie skúšky:

  • bakalárske štúdium: 5. - 16. 6. 2023
  • magisterské štúdium: 5. - 16. 6. 2023
  • doktorandské štúdium: 26. 6. – 4. 7. 2023
 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon