ERASMUS+

Erasmus

Program Erasmus Program Erasmus slúži ako rámec pre spoluprácu medzi 27 členskými štátmi Európskej únie, štátmi EFTA (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), ako aj tromi pridruženými krajinami (Chorvátsko, Švajčiarsko a Turecko). Program Erasmus pomáha účastníkom oboznamovať sa s inými kultúrami a inými hodnotovými systémami, zároveň podporuje aj ich odborný rast.

 

Fakultný Erasmus+ koordinátor

Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj:
RNDr. Štefan Balla, PhD., tel.: +421 37 6408 852,
e-mail: ,
kancelária č. A-215

 

Katedroví Erasmus+ koordinátori

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančová, PhD., tel.: +421 37 6408 865,
e-mail: ,
kancelária č. A-101

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD. 
tel.: +421 37 6408 867, e-mail: ,
kancelária č. A-107

Ústav pre vzdelávanie
RNDr. Szekeres Ladislav, PhD., tel.: +421 37 6408 872,
e-mail: ,
kancelária č. A-211

Katedra cestovného ruchu
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., tel. 037/6408 876,
e-mail: ,
kancelária č. A-210

 

Dekanát

Oddelenie pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a rozvoj
Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS.,
tel: +421 37 6408 852, e-mail: , kancelária č. A-215

 

ZAHRANIČNÉ MOBILITY

Pre viac info prosím klikni sem»

 

ERASMUS+ DOHODY

Stiahnuť zoznam zahraničných škôl

 

Metodický postup administrácie mobilít

Stiahnuť metodický postup

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon