ERASMUS+

91

Program Erasmus Program Erasmus slúži ako rámec pre spoluprácu medzi 27 členskými štátmi Európskej únie, štátmi EFTA (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), ako aj tromi pridruženými krajinami (Chorvátsko, Švajčiarsko a Turecko). Program Erasmus pomáha účastníkom oboznamovať sa s inými kultúrami a inými hodnotovými systémami, zároveň podporuje aj ich odborný rast.

 

Fakultný Erasmus+ koordinátor

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj:
Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD., tel.: +421 37 6408 859,
e-mail: , kancelária č. A-211

 

Katedroví Erasmus+ koordinátori

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančová, PhD., tel.: +421 37 6408 865,
e-mail: ,
kancelária č. A-101

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD.
tel.: +421 37 6408 877, e-mail: ,
kancelária č. A-103

Ústav pre vzdelávanie
RNDr. Szekeres Ladislav, PhD., tel.: +421 37 6408 872,
e-mail: ,
kancelária č. A-211

Katedra cestovného ruchu
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., tel. 037/6408 876,
e-mail: ,
kancelária č. A-210

 

Dekanát

Oddelenie pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a rozvoj
Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS.,
tel: +421 37 6408 852, e-mail: , kancelária č. A-215

hajnalka

 

ZAHRANIČNÉ MOBILITY

Pre viac info prosím klikni sem»

 

ERASMUS+ DOHODY

Stiahnuť zoznam zahraničných škôl

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon