Kontakt

Dekanát Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel./fax: +421 37 6408 853
e-mail:

Študijné oddelenie Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel./fax: +421 37 6408 860
e-mail:

Virtuálna prehliadka

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853