Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Vedúci predstavitelia fakulty

d Barczi

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

Dekanka FSŠ od roku 2016

 

1

RNDr. Attila Komzsík, PhD.

Dekan FSŠ od roku 2008 do roku 2016 

 

 blaszlo

prof. RNDr. Béla László, CSc.

Dekan FSŠ od roku 2004 do roku 2008

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon