Vedúci predstavitelia fakulty

d Barczi

DR. HABIL. PAEDDR. ŽOFIA BÁRCZIOVÁ, PHD.

Dekanka FSŠ od roku 2016

 

 

1

RNDR. ATTILA KOMZSÍK, PHD.

Dekan FSŠ od roku 2008 do roku 2016

 

 

 blaszlo

PROF . RNDR. BÉLA LÁSZLÓ, CSC.

Dekan FSŠ od roku 2004 do roku 2008

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon