Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Záverečné práce

Problematiku záverečných prác na celej UKF v Nitre podrobne rieši Smernica č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach a systém EZP (evidencia záverečných prác).

http://www.uk.ukf.sk/sk/zaverecne-prace

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon