Akademický senát

Predseda:

 • doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.

 

Podpredseda:

 • doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.

 

Tajomník:

 • Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS.

 

Členovia – zamestnanecká časť:

 • doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
 • Ing. Norbert Beták, PhD.
 • Ing. Hana Bieliková, PhD.
 • Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.
 • doc. PaedDr. Károly Presinszky, PhD.

 

Členovia – študentská časť:

 • Máté Csáky
 • Mgr. Csilla Csobády
 • Fanni Krajnyík
 • Jázmin Liptai

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853