Akademický senát

Predseda:

 • RNDr. Štefan Balla, PhD.

 

Členovia – zamestnanecká časť:

 • Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.
 • Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS.
 • PhDr. Ján Gallik, PhD.
 • PaeDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
 • PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
 • PaedDr. Károly Presinszky, PhD.
 • Ing. Rastislav Žitný, PhD.

 

Členovia – študentská časť:

 • Barbara Dobosová
 • Eleonóra Majorová –  do 29.5.2018
 • Bc. Rudolf Radics
 • Bc. Viktória Tárnoková
 • Bc. Monika Ravaszová – od 20.11.2018

 

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon