Akademický senát

Predseda:

 • Ing. Norbert Beták, PhD.

 

Podpredseda:

 • doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.

 

Členovia – zamestnanecká časť:

 • PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
 • Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS.
 • doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
 • Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.
 • PaedDr. Károly Presinszky, PhD.
 • doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.

 

Členovia – študentská časť:

 • Bc. Bettina Kresťanková
 • Bc. Ema Psotová
 • Bc. Milan Šedivý
 • Viktória Tóthová

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon