Kolégium dekana

Predseda:

 • Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

 

Členovia:

 • Ing. Marieta Balková
 • RNDr. Štefan Balla, PhD.
 • doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD. – od 1.9.
 • Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. – do 31.8.
 • PhDr. Ján Gallik, PhD.
 • Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD. – od 1.3.
 • PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
 • RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
 • Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. doc.– do 28.2.
 • PhDr. Zuzana Vargová, PhD. prof.

 

Zástupca štud. časti AS FSŠ:

 • Bc. Rudolf Radics

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon