Kolégium dekana

Predseda:

  • RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.

 

Členovia:

  • Ing. Marieta Balková
  • doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
  • Ing. Norbert Beták, PhD.
  • doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
  • Mgr. Viktória Gergelyová, PhD.
  • Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.
  • Mgr. Tibor Szabó, PhD.
  • PhDr. Lenka Štvrtecká, PhD.

 

Zástupca štud. časti AS FSŠ:

  • Mgr. Csilla Csobády

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853