Vedenie fakulty

 

 d Barczi

dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií

 

 

 22

RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie

 

 Pista

RNDr. Štefan Balla, PhD.
Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

 

 Tibi

Mgr. Tibor Szabó, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum

 

 mbalkova

Ing. Marieta Balková
Tajomníčka fakulty

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon