Vedenie fakulty

 22

RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií

 

 lstvrtecka

PhDr. Lenka Štvrtecká, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie

 

vgergelyova

Mgr. Viktória Gergelyová, PhD.
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

 

 Tibi

Mgr. Tibor Szabó, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum

 

 mbalkova

Ing. Marieta Balková
Tajomníčka fakulty

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853