Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Študijní poradcovia

Zoznam tutoriálnych pedagógov FSŠ
v AR 2021/2022

(podľa študijných programov)

 

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor:
PaedDr. Károly Presinszky, PhD. ()
a
Predškolská a elementárna pedagogika s VJM:
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD. ()
a
Regionálny cestovný ruch
aaaaaa– pre slovenskú skupinu:
aaaaaa– RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD. ()

aaaaaaa– pre maďarskú skupinu:
aaaaaaa– Mgr. Viktória Gergelyová, PhD. ()

a
Stredoeurópske areálové štúdiá:
PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD. ()
a
Učiteľsvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii:
Mgr. Ladislav Angyal, PhD. ()
a
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
Mgr. Ladislav Angyal, PhD. ()

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon