Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

COVD 19 SK

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon