Za tajomstvami Nitry s pomocou mapy a zašifrovaných hesiel

4

Dňa 24. 4. 2015 sa konala súťaž pod záštitou Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre s názvom Tajomstvá Nitry. Išlo v poradí o druhú akciu prvákov na magisterskom stupni študijného programu Stredoeurópske areálové štúdiá z ÚSJK.

Mesiac apríl bol teda pre študentov ako vždy plný povinností, ale aj zábavy a zmeny.

Štart i cieľ súťaže boli vo fotogalérii Trafačka, ktorá je už overeným priestorom, v ktorom nikdy nie je núdza o lahodný nápoj, koláč a najmä príjemnú, nestrojenú, no zároveň inšpiratívnu atmosféru. Cieľom súťaže bolo dozvedieť sa viac o Nitre zábavnou a praktickou formou, „oprášiť si“ vedomosti o našom milovanom meste, spoznať nepoznané zákutia Nitry a odhaliť jej zašifrované tajomstvo vylúštením všetkých hádaniek a splnením všetkých úloh.

Súťaže sa zúčastnilo 6 súťažných tímov zložených z maximálne štyroch členov. O 9.30 hod. sa konalo otvorenie súťaže, na ktorom dostali tímy presné pokyny, ako postupovať, keďže súťaž v teréne si vyžadovala presné pravidlá a dokonalú organizáciu aj na stanoviskách. Otvorenia sa opäť zúčastnila Mgr. Irena Lehocká, PhD., a aj ďalšia posila z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Mgr. Anna Šírová-Majkrzak, PhD. Všetci členovia tímu boli farebne zladení podľa dohody – bieli, čierni, modrí, fialoví a zelení. Pred štartom dostal každý tím mapu centra Nitry, na ktorej boli vyznačené stanoviská (no kvôli zmäteniu súťažiacich nie všetky). Mapa slúžila na lepšiu orientáciu a na získanie informácií o Nitre a jej kultúre, histórii. Súťažiaci dostali legendu (krátke básničky, ktoré ich mali priviesť na jednotlivé stanoviská), bodovaciu knižku, do ktorej zbierali za správne odpovede body vo forme nálepky/pečiatky.

51

 

Na každom stanovisku získali jedno písmenko – indíciu. Z indície na konci súťaže pri cieli museli zložiť heslo a určiť jeho význam v kontexte Nitry. Pri každom stanovisku mohli získať maximálne 2 nálepky. Spolu teda mohli získať maximálne 12 bodov. Legenda obsahovala popis 6 stanovísk, na ktorých súťažiacich čakali vedomostné a praktické úlohy. Bolo na tímoch, akú taktiku a poradie zvolili, aby čo najrýchlejšie prišli do cieľa. Dôležité bolo navštíviť a nájsť všetkých 6 stanovísk. Na presun medzi stanoviskami nemohli súťažiaci používať dopravné prostriedky, len vlastné mladé a vytrénované nohy.

141

 

Na určených miestach tímy už čakali spolužiaci s pripravenými otázkami a praktickými úlohami. Pri každom stanovisku bolo najprv sprievodné slovo, obsahujúce zaujímavosť o danom mieste. Postupne súťažiaci spoznávali hrad z obľúbenej študentskej krčmy Pod Agátmi, zastavili sa v Antikvariáte Pod vŕškom a hľadali knihy známych autorov. V zmrzlinárni na pešej zóne odpovedali na otázky o múzeách v Nitre, vo Furmanskej vinárni zase kreslili židovskú hviezdu a rozprávali sa o neďalekej Synagóge a histórii Židov v Nitre. Jedno stanovisko bolo ukryté v malebnom kvetinárstve na Kmeťkovej ulici blízko Divadla Andreja Bagara. Posledné stanovisko bolo vlastne štartom i cieľom – fotogaléria Trafačka na Párovciach, v ktorej potrápili organizátori súťažiacich logickou skladačkou a otázkami o pamiatkach tejto časti mesta.

2

Súťaž vyhral tím, ktorý prišiel ako prvý, teda za najkratší čas uhádol správne heslo, ktorým bolo slovo „BRATIA“. Slovo súťažiaci poskladali zo získaných indícií a niektorí si veru dobre potrápili hlavy, keďže prichádzali so slovami ako trabant, rabat a podobne. Heslo však odkazovalo na solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorí prišli na územie Veľkej Moravy v roku 863 a priniesli najstarší slovanský spisovný jazyk, staroslovienčinu a písmo, hlaholiku. Zábavno-vedomostnú súťaž vyhral tím bielych. Študentky Veronika Gulišová, Martinka Žáčiková a Lenka Poláková prišli do cieľa udýchané, no spokojné, keďže nazbierali body a uhádli finálne heslo. Rozdiely medzi súťažiacimi boli občas veľmi malé, išlo o pár sekúnd, preto boli odmenené prvé tri tímy publikáciami FSŠ.

Počas posledných dvoch piatkov v apríli 2015 sa magistri 1. ročníka odboru cudzie jazyky a kultúry učili formou hry. Bolo to zaujímavé, poučné a hlavne zábavné. Poďakovanie patrí Mgr. Irene Lehockej, PhD., za skvelú atmosféru, za nápad ako študentov motivovať a zabaviť, a pritom ešte aj vzdelávať. Tešíme sa na ďalší ročník hry Tajomstvá Nitry, pretože Nitra skrýva ešte množstvo tajomstiev zo svojej histórie a kultúry, ktoré je možné odhaliť.

Autorka článku: Bc. Natália Griesbachová

                                                                                    Autor fotografií: Jakub Kania

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853