Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Prijímacie skúšky na tretí stupeň štúdia na študijné programy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa konajú podľa Harmonogramu akademického roka v posledný júnový a prvý júlový týždeň.

Nutnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je, aby uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol zapojený do riešenia aspoň jedného výskumného, resp. kultúrno-edukačného projektu alebo mal minimálne jednu vedeckú prácu vo vedeckom/odbornom časopise alebo v recenzovanom zborníku.

Prihlasovanie sa na štúdium

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon