Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Prijímacie skúšky na tretí stupeň štúdia na študijné programy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa konajú podľa Harmonogramu akademického roka v posledný júnový a prvý júlový týždeň.

Nutnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je, aby uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol zapojený do riešenia aspoň jedného výskumného, resp. kultúrno-edukačného projektu alebo mal minimálne jednu vedeckú prácu vo vedeckom/odbornom časopise alebo v recenzovanom zborníku.

Prihlasovanie sa na štúdium

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon