Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre

2016

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 17.2.2016

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 17.3.2016

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 14.4.2016

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 19.5.2016

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 12.9.2016

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 16.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 1.12.2016

2017

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 12.4.2017

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 25.5.2017

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 28.9.2017

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 26.10.2017

2018

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 22.2.2018

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 22.3.2018

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 3.5.2018

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 7.6.2018

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 18.10.2018

2019

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 21.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 23.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 27.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 10.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 21.11.2019

2020

Pozvánka na zasadnutie Akademickej obce FSŠ UKF v Nitre dňa 20.2.2020

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 20.2.2020

Uznesenie volebnej komisie k voľbám do Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre

Oznámenie (kandidáti členov Akademického senátu FSŠ)

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 12.3.2020

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 30.6.2020

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 2.9.2020

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSŠ dňa 10.9.2020

Oznámenie o kandidátoch do AS FSŠ

Uznesenie k voľbám do AS FSŠ dňa 9.10.2020

Výsledky volieb do AS FSŠ zo dňa 20.10.2020

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 3.11.2020

Zápisnica z ONLINE zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 3.11.2020

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 17.12.2020

2021

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 27.1.2021

Zápisnica z ONLINE zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 27.1.2021

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre dňa 25.3.2021

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon