Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Informácie

Pre koho je program určený?

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o bilingválnu administratívnu prácu a komunikáciu, o medzijazyčné sprostredkovanie a tlmočenie a o organizovanie kultúrnych podujatí.

 

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?

Absolventi sa uplatnia na rôznych úrovniach verejnej a štátnej správy, v súkromnom sektore, v oblasti kultúry a turizme, či v medzinárodných organizáciách.

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia na študijnom programe Maďarský jazyk v bilingválnej úradnej komunikácii.

 

S akými predmetmi sa stretávam najčastejšie počas štúdia?

Administratívny štýl maďarského a slovenského jazyka, anglický jazyk v úradnej komunikácii, predmety z oblasti ekonomiky, práva, informatiky a komunikácie.

 

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?

Študenti počas štúdia sa viackrát zúčastňujú odbornej praxe, kde majú možnosť získať bohaté skúsenosti potrebné pre budúce povolanie.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon