Príkaz rektora

Dovoľte nám upriamiť Vašu pozornosť na 56/2020 PRÍKAZ REKTORA UKF V NITRE OPATRENIA Z DÔVODU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 NA UKF V NITRE PRE REALIZÁCIU SKÚŠKOVÉHO OBDOBIA ZIMNÉHO SEMESTRA AR 2020/2021. V zmysle príkazu všetky formy hodnotenia sa uskutočňujú distančne. 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon