Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Disciplinárna komisia pre študentov FSŠ

Predseda:

  • RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.

 

Členovia:

  • PhDr. Monika Adamická
  • Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD.
  • Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
  • Flóra Juhosová
  • Eszter Szedlárová

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon