Disciplinárna komisia pre študentov FSŠ

Predseda:

  • RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.

 

Členovia:

  • Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD.
  • Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
  • Bc. Péter Fodor
  • Bc. Peter Moritz
  • Bc. Tibor Szomolai

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon