Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Pedagogická komisia

Predseda

  •  RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.

 

Členovia

  • Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD.
  • PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.
  • PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
  • PaedDr. Károly Presinszky, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon