Belső előírások

 

ŠTATÚT FSŠ (PLATNÝ OD 3.6.2013)

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 1.9.2012)

 

ZÁSADY KONANIA RIGORÓZNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB RIGORÓZNYCH PRÁC NA FAKULTE STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE (PLATNÝ OD 4.10.2012)

 

ZÁSADY ORGANIZÁCIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FAKULTE STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 3.3.2016)

 

ZÁSADY HABILITAČNÉHO KONANIA A VYMENÚVACIEHO KONANIA ZA PROFESORA

ZÁSADY EDIČNEJ ČINNOSTI NA FSŠ UKF NITRA (PLATNÝ OD 7.6.2018)

 

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 22.9.2012)

 

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVÝCH KOMISIÍ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FSŠ (PLATNÝ OD 9.12.2010)

 

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 27.10.2016)

 

ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 24.4.2014)

 

ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE PRE ŠTUDENTOV (PLATNÝ OD 28.5.2008)

 

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853