Nyomtatványok és űrlapok

TLAČIVÁ K SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI

PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FSŠ UKF

Pedagogická prax je významnou súčasťou obsahu učiteľského vzdelávania. Úlohou pedagogickej praxe je postupne naučiť študentov spájať teoretické poznatky s praktickými. Cieľom je poskytnúť študentom priestor na aplikovanie a analyzovanie teoretických poznatkov, získaných počas štúdia, a poskytnúť možnosti na nadobudnutie praktických zručností v budúcej profesii.

TLAČIVÁ PRE ŠTUDENTOV A CVIČNÝH UČITEĽOV

TLAČIVÁ A FORMULÁRE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY

Bakalárske a magisterské štúdium:

Doktorandské štúdium:

 

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853